Notice: Constant _JEXEC already defined in /home/spatiala/domains/spatialacademy.com/public_html/templates/rt_enigma_j15/index.php on line 2
داده GIS/RS
دوشنبه, 29 مهر 1398
داده GIS/RS
داده GIS/RS

به منظور مطالعات اولیه در مناطق مورد مطالعه و استخراج اطلاعات پایه نیازسنجی و تهیه داده همواره حائز اهمیت بوده است. بطوریکه این امر نیازمند آشنائی کامل به داده های ملی تهیه شده توسط سازمان های ذیصلاح کشور( نظیر سازمان نقشه برداری کشور، سازمان جغرافیایی ارتش، سازمان فضائی کشور، سازمان جنگل ها و مراتع کشور و سازمان زمین شناسی کشور) و داده های جهانی موجود از منطقه مورد مطالعه تهیه شده توسط جوامع بین المللی معتبر می باشد. بدین ترتیب گروه "آکادمی علوم مکانی" در این بخش قصد دارد با رعایت قوانین و حقوق سازمان ها اقدام به معرفی، راهنمای نحوه اخذ و تامیین داده های مورد نیاز پژوهشگران باشد.
اندکس نقشه های کشور / نقشه های ملی / مدل رقومی ارتفاعی / تصویر ماهواره ایی / جداول اطلاعاتی / راهنمای اخذ داده / ...

چهارشنبه, 15 خرداد 1392 11:35

مناطق حفاظت شده محیط زیست ایران

نوشته شده توسط

hefaztshoudehدر این بخش لایه مناطق حفاظت شده محیط زیست ایران.منطقه حفاظت شده، یکی از مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست ایران می باشد. سازمان حفاظت محیط زیست «منطقه حفاظت شده» را به شرح زیر تعریف نموده است: «اراضی به نسبت وسیع با ارزش حفاظتی زیاد که با هدف حفظ و احیای رویشگاه های گیاهی و زیستگاه های جانوری انتخاب می شوند. مناطق حفاظت شده، محیط های مناسبی برای اجرای برنامه های آموزشی و پژوهش های زیست محیطی به شمار می آیند.انجام فعالیت های گردشگری و بهره برداری مصرفی و اقتصادی متناسب با نواحی هر منطقه و بر اساس طرح جامع مدیریت مناطق، مجاز است.»  تعداد مناطق تحت حفاظت ایران ۹۳ منطقه میباشد. [منبع ویکی پدیا].

 

سه شنبه, 31 اردیبهشت 1392 13:51

لایه آثار طبیعی - ملی ایران

نوشته شده توسط

asaremelitarikhiدر این بخش لایه آثار طبیعی - ملی ایران ارائه می گردد.اثر طبیعی ملی پدیده‌ها یا مجموعه‌های گیاهی و جانوری (زیست‌محیطی) کم‌نظیر، جالب و غیر قابل جایگزین که از جهات علمی، تاریخی یا طبیعی دارای ارزش حفاظتی باشند، به عنوان اثر طبیعی ملی از آنها حراست می شود [منبع ویکی پدیا].

سه شنبه, 31 اردیبهشت 1392 13:35

لایه پناهگاه های حیات وحش ایران

نوشته شده توسط

panahgah hvدر این بخش پناهگاه های حیات وحش ایران ارائه می گردد. پناهگاه های حیات وحش، از مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست ایران می باشد. پناهگاه‌های حیات وحش، زیستگاه‌های نمونه گونه‌های جانوران وحشی است که از اهمیت زیست محیطی و ملی برخوردارند. این مناطق، محیط‌های مناسبی برای فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی به ویژه در ارتباط با جانوران وحشی به شمار می‌آیند. بهره برداری مصرفی و سازگار و همچنین فعالیت‌های گردشکری کنترل شده در پناهگاه‌ها مجاز است [منبع ویکی پدیا].

سه شنبه, 31 اردیبهشت 1392 13:27

لایه پارک های ملی ایران

نوشته شده توسط

parkmeliدر این بخش لایه پارک های ملی ایران ارائه می گردد. پارک ملی به محدوده‌ای از منابع طبیعی، من‌جمله جنگل، مرتع، بیشه‌های طبیعی، دشت، رودخانه، دریاچه و کوهستان اطلاق می‌شود که نمایان‌گر نمونه‌های برجسته‌ای از مظاهر طبیعی باشد. دولت‌ها به منظور حفظ همیشگی وضعیت زیست‌بوم و همچنین ایجاد محیط مناسب برای تکثیر و پرورش جانوران وحشی و رشد گیاهان در خطر انقراض و برای جلوگیری از دخالت‌های مخرب انسانی، این مناطق را تحت حفاظت قرار می‌دهند [منبع ویکی پدیا].

سه شنبه, 31 اردیبهشت 1392 12:57

لایه بخش و دهستان های ایران

نوشته شده توسط

dehastanدر این بخش لایه بخش و دهستان های ایران ارائه می گردد.

سه شنبه, 31 اردیبهشت 1392 12:46

لایه شهرستان های ایران

نوشته شده توسط

shahrestanدر این بخش لایه شهرستان های ایران ارائه می گردد.

سه شنبه, 31 اردیبهشت 1392 12:37

لایه استان های ایران

نوشته شده توسط

ostanدر این بخش لایه استان های ایران ارائه می گردد.

چهارشنبه, 28 فروردین 1392 14:09

لایه مراکز جمعیتی - روستا

نوشته شده توسط

villageدر این بخش لایه های مراکز جمعیتی (روستا ها) ارائه می گردد.

سه شنبه, 13 فروردین 1392 21:24

اندکس نقشه های 1:25000

نوشته شده توسط

25استفاده از اندکس نقشه های می توانید در مرحله شناخت منطقه مورد مطالعه و تعداد شیت های مورد نیاز در پروژه کارآمد باشد. این اندکس های در دو فرمت قابل بهره برداری می باشد.

سه شنبه, 13 فروردین 1392 21:18

اندکس نقشه های 1:50000

نوشته شده توسط

50استفاده از اندکس نقشه های می توانید در مرحله شناخت منطقه مورد مطالعه و تعداد شیت های مورد نیاز در پروژه کارآمد باشد. این اندکس های در دو فرمت قابل بهره برداری می باشد.

سه شنبه, 13 فروردین 1392 20:57

اندکس نقشه های 1:100000

نوشته شده توسط

100استفاده از اندکس نقشه های می توانید در مرحله شناخت منطقه مورد مطالعه و تعداد شیت های مورد نیاز در پروژه کارآمد باشد. این اندکس های در دو فرمت قابل بهره برداری می باشد.

سه شنبه, 13 فروردین 1392 20:43

اندکس نقشه های 1:250000

نوشته شده توسط

250استفاده از اندکس نقشه های می توانید در مرحله شناخت منطقه مورد مطالعه و تعداد شیت های مورد نیاز در پروژه کارآمد باشد. این اندکس های در دو فرمت قابل بهره برداری می باشد.

ورود به سایت