Notice: Constant _JEXEC already defined in /home/spatiala/domains/spatialacademy.com/public_html/templates/rt_enigma_j15/index.php on line 2
نرم افزار های تخصصی
دوشنبه, 29 مهر 1398
نرم افزار های تخصصی
نرم افزار های تخصصی

با توجه به عدم رعایت قوانین کپی برداری و استفاده از نرم افزار های تخصصی رایج سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی به صورت قفل شکسته در کشور، محدودیتی در استفاده از آخرین نسخه های نرم افزاری وجود ندارد. گروه "آکادمی علوم مکانی" در این بخش قصد ارائه آخرین نسخه های نرم افزاری به همراه کرک را برای دانلود دارد.

سه شنبه, 13 فروردین 1392 23:06

ArcGIS 10.1

نوشته شده توسط

Arcmapنرم افزار ArcGIS بستری برای طراحی و مدیریت راه حل ها از طریق استفاده از دانش جغرافیایی می باشد. نرم افزار ArcGIS 10.1 امکان تجزیه و تحلیل های مکانی و تهیه نقشه را به دست افراد بیشتری که در GIS حرفه ای نیستند امکان پذیر می سازد. یکی از مهمترین جنبه های این نسخه این است که کاربران می توانند هر منبع GIS ایی از جمله نقشه ها، تصاویر، ژئودیتابایس و ابزار ها را به عنوان یک وب سرویس ارائه دهند. در این قسمت از لینک ذیل، می توانید کرک مربوط به ArcGIS 10.1 را دانلود نمایید. کرک مورد نظر بار ها توسط اعضاء آکادمی علوم مکانی تست شده است. در صورت عدم اجرای آن مشکل را در سیستم عامل خود جستجو فرمایید.

شنبه, 08 تیر 1392 11:09

ArcHydro - Extension for ArcGIS 10

نوشته شده توسط

در این قسمت از لینک ذیل، می توانید XToolsProالحاقی ArcHydro را دانلود نمایید. الحاقی مورد نظر در ArcGIS 10 قابل بهره برداری می باشدکه طریقه کار با این الحاقی د رقالب متون آموزشی و ویدئو آموزشی برای ArcGIS 9.3 تهیه شده است که تفاوت چندانی با این نسخه نمی کند شما می توانید این مطالب را از لینک مورد نظر تهیه نمایید.http://spatialacademy.com/tutorials/gis/archydro/item/12-archydro.html. الحاقی مورد نظر بار ها توسط اعضاء آکادمی علوم مکانی تست شده است. در صورت عدم اجرای آن مشکل را در سیستم عامل خود جستجو فرمایید.

شنبه, 08 تیر 1392 10:52

ArcHydro - Extension for ArcGIS 9.3

نوشته شده توسط

در این قسمت از لینک ذیل، می توانید XToolsProالحاقی ArcHydro را دانلود نمایید. الحاقی مورد نظر در ArcGIS 9.3 قابل بهره برداری می باشدکه طریقه کار با این الحاقی د رقالب متون آموزشی و ویدئو آموزشی در همین سایت موجود می باشد.http://spatialacademy.com/tutorials/gis/archydro/item/12-archydro.html. الحاقی مورد نظر بار ها توسط اعضاء آکادمی علوم مکانی تست شده است. در صورت عدم اجرای آن مشکل را در سیستم عامل خود جستجو فرمایید.

سه شنبه, 13 فروردین 1392 23:17

ENVI 4.7

نوشته شده توسط

ENVI 5 Banner nowAvailableنرم افزار( ENVI (The Environment for Visualizing Images ترکیبی از پردازش تصاویر طیفی پیشرفته و فن آوری تجزیه و تحلیل جغرافیایی مدرن در یک محیط نرم افزاری کاربر پسند می باشد. با توجه به استفاده کاربر از تصاویر پانکروماتیک، LIDAR ،SAR، چند طیفی (Multispectral) و فرا طیفی (Hyperspectral)  نرم افزار Envi به روز ترین ابزار های پردازشی و تجزیه و تحلیل را بمنظور استخراج اطلاعات معنی دار برای تصمیم گیری بهتر ارائه می دهد. این نرم افزار یکی از اصلی ترین نرم افزار های تخصصی در مطالعات سنجش از دور می باشد. در این قسمت از لینک ذیل، می توانید کرک مربوط به ENVI 4.7   را دانلود نمایید. کرک مورد نظر بار ها توسط اعضاء آکادمی علوم مکانی تست شده است. در صورت عدم اجرای آن مشکل را در سیستم عامل خود جستجو فرمایید.

سه شنبه, 13 فروردین 1392 23:27

ENVI 4.8 - 32 Bit

نوشته شده توسط

ENVI 5 Banner nowAvailableنرم افزار( ENVI (The Environment for Visualizing Images ترکیبی از پردازش تصاویر طیفی پیشرفته و فن آوری تجزیه و تحلیل جغرافیایی مدرن در یک محیط نرم افزاری کاربر پسند می باشد. با توجه به استفاده کاربر از تصاویر پانکروماتیک، LIDAR ،SAR، چند طیفی (Multispectral) و فرا طیفی (Hyperspectral)  نرم افزار Envi به روز ترین ابزار های پردازشی و تجزیه و تحلیل را بمنظور استخراج اطلاعات معنی دار برای تصمیم گیری بهتر ارائه می دهد. این نرم افزار یکی از اصلی ترین نرم افزار های تخصصی در مطالعات سنجش از دور می باشد. در این قسمت از لینک ذیل، می توانید کرک مربوط به ENVI 4.8 - 32 Bit  را دانلود نمایید. کرک مورد نظر بار ها توسط اعضاء آکادمی علوم مکانی تست شده است. در صورت عدم اجرای آن مشکل را در سیستم عامل خود جستجو فرمایید.

سه شنبه, 13 فروردین 1392 23:40

ENVI 4.8 - 64 Bit

نوشته شده توسط

ENVI 5 Banner nowAvailableنرم افزار( ENVI (The Environment for Visualizing Images ترکیبی از پردازش تصاویر طیفی پیشرفته و فن آوری تجزیه و تحلیل جغرافیایی مدرن در یک محیط نرم افزاری کاربر پسند می باشد. با توجه به استفاده کاربر از تصاویر پانکروماتیک، LIDAR ،SAR، چند طیفی (Multispectral) و فرا طیفی (Hyperspectral)  نرم افزار Envi به روز ترین ابزار های پردازشی و تجزیه و تحلیل را بمنظور استخراج اطلاعات معنی دار برای تصمیم گیری بهتر ارائه می دهد. این نرم افزار یکی از اصلی ترین نرم افزار های تخصصی در مطالعات سنجش از دور می باشد. در این قسمت از لینک ذیل، می توانید کرک مربوط به ENVI 4.8 - 64 Bit  را دانلود نمایید. کرک مورد نظر بار ها توسط اعضاء آکادمی علوم مکانی تست شده است. در صورت عدم اجرای آن مشکل را در سیستم عامل خود جستجو فرمایید.

چهارشنبه, 14 فروردین 1392 16:48

ENVI 4.8 - SARScape

نوشته شده توسط


ENVI 5 Banner nowAvailableمحیط کاری SARscape نرم افزار ENVI به شما اجازه می دهد تا داده های SAR خود را به راحتی بخوانید، پردازش و تفسیر کنید و اطلاعات معنی دار خروجی بگیرید. داده های Synthetic Aperture Radar داده هایی پیچیده هستند که می تواند برای تجزیه و تحلیل منطقه مورد مطالعه در طول روز و شب و بدون در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی  مورد استفاده قرار گیرد.  این داده ها بخصوص برای شناسائی تغییرات و مطالعه توپوگرافی منطقه مورد مطالعه بسیار مفید است. در این قسمت از لینک ذیل، می توانید کرک مربوط به ENVI 4.8 - SARScapeرا دانلود نمایید. کرک مورد نظر بار ها توسط اعضاء آکادمی علوم مکانی تست شده است. در صورت عدم اجرای آن مشکل را در سیستم عامل خود جستجو فرمایید.

سه شنبه, 13 فروردین 1392 23:54

ER-Mapper 7

نوشته شده توسط

در این قسمت از لینک ذیل، می توانید erdas-er-mapperکرک مربوط به ER-Mapper 7  را دانلود نمایید. کرک مورد نظر بار ها توسط اعضاء آکادمی علوم مکانی تست شده است. در صورت عدم اجرای آن مشکل را در سیستم عامل خود جستجو فرمایید.

چهارشنبه, 14 فروردین 1392 00:02

ERDAS 2011

نوشته شده توسط

Erdas logoنرم افزار ERDAS IMAGINE یکی از معروف ترین نرم افزار ها در حیطه سنجش از دور است. هدف اصلی این نرم افزار آماده سازی تصویر و اطلاعات استخراجی از آن جهت وارد سازی به سیستم اطلاعات جغرافیایی و محیط CAD می باشد. جعبه ابزار این نرم افزار نسبت به نرم افزار های مشابه بسیار قوی می باشد و به همین تناسب کار با آن نسبتا دشوار تر می باشد. نرم افزار ERDAS از یک core اصلی تشکیل شده است که قابلیت های زیادی دارد و همچنین تعدادی افزونه نیز همراه آن است که در صورت نیاز می توان آن را نصب کرد. Model builder این نرم افزار محاسبات رستری را بسیار ساده می کند. همچنین زبان برنامه نویسی همراه قابلیت و انعطاف برنامه را چندین برابر می کند. گروه آکادمی علوم مکانی این نرم افزار برای کسانی که آشنایی با سنجش از دور دارند و به دنبال یادگیری نیستند پیشنهاد می کند. برای کسانی که قصد آموزش دارند نرم افزار ENVI و IDRISI پیشنهاد می شود. در این قسمت از لینک ذیل، می توانید کرک مربوط به ERDAS 2011  را دانلود نمایید. کرک مورد نظر بار ها توسط اعضاء آکادمی علوم مکانی تست شده است. در صورت عدم اجرای آن مشکل را در سیستم عامل خود جستجو فرمایید.

چهارشنبه, 14 فروردین 1392 16:20

GapFill Landsat 7

نوشته شده توسط

gapfilled graphicبرخی تصاویر ارسالی مانند TMو +ETM به دلیل کارا بودن در مطالعات علوم زمین و همچنین قابلیت دسترسی با هزینه کم به آنها همواره مورد توجه بوده اند. برای بهبود تصاویر دریافتی از لندست، اصلاح کننده خط پرواز (SLC) به سنجنده جدید اضافه گردید. این اصلاح کننده آینه کوچکی در سنجنده مربوط به تصاویر +ETM بوده که متاسفانه در می 2003 از کار افتاده است. این امر موجب شده که در تصاویر دریافتی از این سنجنده بجز بخش مرکزی تصویر سایر قسمت ها بصورت ناقص مشاهده گردد. این نقص موجب ایجاد گپ در تصاویر از حدود یک پیکسل در مرکز تصویر تا 12 پیکسل در لبه ها می گردد.  بمنظور بهبود تصاویر ماهواره لندست 7 +ETM پس از مکانیزم شکست خورده سنسور اصلاح خط اسکن از طریق پرکردن شکاف ها استفاده از الگوریتم ارائه شده توسط سازمان زمین شناسی و سازمان فضایی امریکا با نام الگوریتم Gap-Fill که برای میانیابی پیکسل های فاقد ارزش در گپ ها از یک یا دو تصویر دیگر استفاده می کند توصیه می شود که تحت نرم افزاری نوشته شده در محیط IDL ارائه شده است. این نرم افزار با تصاویر فرمت GeoTiff با سطح استاندارد 1 زمین مرجع (L1T)  کار می کند.

چهارشنبه, 14 فروردین 1392 00:23

Global Mapper 13.0 - 32 Bit

نوشته شده توسط

globalmapper logoنرم افزار تهیه نقشه بر مبنای GIS/GPS است که توانائی دسترسی مستقیم به منابع آنلاین متعددی مانند تصاویر ماهواره ایی، نقشه های توپوگرافی و داده های ارتفاعی زمین می باشد. GlobalMapper نرم افزاری مقرون به صرفه و آسان برای استفاده کاربردی از داده های سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) می باشد که دسترسی به طیف بی نظیری از مجموعه داده های مکانی را فراهم می کند و همچنین سطح مناسبی از قابلیت های GIS را برای رضایت هر دو دسته کاربران حرفه ایی و تازه کار ارائه می دهد. به همین اندازه نیز این نرم افزار به عنوان یک ابزار مستقل برای مدیریت مکانی مناسب می باشد و جزء جدائی ناپذیر یک GIS سازمانی گسترده است.   GlobalMapper به دلیل پشتیبانی از اکثر فرمت های داده های مکانی، سرعت بالا، حجم پائین و سادگی برای استفاده، برای کاربران نقشه و داده های فضائی مناسب است.در این قسمت از لینک ذیل، می توانید نرم افزار مربوط به Global Mapper 13.0 - 32 Bit  را دانلود نمایید. نرم افزار مورد نظر بار ها توسط اعضاء آکادمی علوم مکانی تست شده است. در صورت عدم اجرای آن مشکل را در سیستم عامل خود جستجو فرمایید.

چهارشنبه, 14 فروردین 1392 00:18

Global Mapper 13.0 - 64 Bit

نوشته شده توسط

globalmapper logoنرم افزار تهیه نقشه بر مبنای GIS/GPS است که توانائی دسترسی مستقیم به منابع آنلاین متعددی مانند تصاویر ماهواره ایی، نقشه های توپوگرافی و داده های ارتفاعی زمین را دارد. GlobalMapper نرم افزاری مقرون به صرفه و آسان برای استفاده کاربردی از داده های سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) می باشد که دسترسی به طیف بی نظیری از مجموعه داده های مکانی را فراهم می کند و همچنین سطح مناسبی از قابلیت های GIS را برای رضایت هر دو دسته کاربران حرفه ایی و تازه کار ارائه می دهد. به همین اندازه نیز این نرم افزار به عنوان یک ابزار مستقل برای مدیریت مکانی مناسب می باشد و جزء جدائی ناپذیر یک GIS سازمانی گسترده است.   GlobalMapper به دلیل پشتیبانی از اکثر فرمت های داده های مکانی، سرعت بالا، حجم پائین و سادگی برای استفاده، برای کاربران نقشه و داده های فضائی مناسب است.در این قسمت از لینک ذیل، می توانید نرم افزار مربوط به Global Mapper 13.0 - 64 Bit  را دانلود نمایید. نرم افزار مورد نظر بار ها توسط اعضاء آکادمی علوم مکانی تست شده است. در صورت عدم اجرای آن مشکل را در سیستم عامل خود جستجو فرمایید.

چهارشنبه, 14 فروردین 1392 00:28

Google Earth 4.2 pro

نوشته شده توسط


earthpro logoنسخه های بیشماری در اینترنت با عنوان نسخه حرفه ای گوگل ارث (Google Earth Professional) منتشر شده است که صحت ندارد. تنها نسخه حرفه ای گوگل ارث قابل دسترسی نسخه 4.2 می باشد، که تفاوت هایی با سایر نسخه دارد که به اختصار توضیح داده می شود. از مهم ترین آن عدم قطع اتصال به سرور گوگل ارث می باشد. پشتیبانی ار فرمت shp و GeoTiff  می باشد. در این قسمت از لینک ذیل، می توانید نرم افزار مربوط به Google Earth 4.2 pro  را دانلود نمایید. نرم افزار مورد نظر بار ها توسط اعضاء آکادمی علوم مکانی تست شده است. در صورت عدم اجرای آن مشکل را در سیستم عامل خود جستجو فرمایید.

چهارشنبه, 14 فروردین 1392 00:34

Google Earth 6.2 Plus

نوشته شده توسط


Google Earth logoنسخه پلاس (Plus) گوگل ارث با نسخه های متفاوت قابل دسترس می باشد. از نکات مهمی که در استفاده از این نسخه باید بدان اشاره نمود با کرک کردن آن فقط استفاده از ابزار ها متعددی امکان پذیر خواهد بود ولی کماکان قطع شدن اتصال آن با سرور گوگل ارث مرتفع نخواهد شد. به روز رسانی لایه های اطلاعاتی اضافه شده توسط خود کمپانی در نسخه های جدید قابل بهره برداری خواهد بود. در این قسمت از لینک ذیل، می توانید نرم افزار مربوط به Google Earth 6.2 Plus  را دانلود نمایید. نرم افزار مورد نظر بار ها توسط اعضاء آکادمی علوم مکانی تست شده است. در صورت عدم اجرای آن مشکل را در سیستم عامل خود جستجو فرمایید.

چهارشنبه, 14 فروردین 1392 00:38

Google Earth for Android

نوشته شده توسط


Google Earth androidlogoدر این قسمت از لینک ذیل، می توانید نرم افزار مربوط به Google Earth for Android  را دانلود نمایید. iهمانگونه از نام آن پیداست این نسخه برای سیستم عامل اندروید قابل اجرا می باشد. نرم افزار مورد نظر بار ها توسط اعضاء آکادمی علوم مکانی تست شده است. در صورت عدم اجرای آن مشکل را در سیستم عامل خود جستجو فرمایید.

چهارشنبه, 14 فروردین 1392 00:55

HDF Explorer

نوشته شده توسط

HDFExplorer

نرم افزار HDF Explorer یکی از نرم افزار های ساده و کاربردی برای خواندن داده ها فرمت (Hierarchical Data Format (HDF, HDF5 می باشد. فرمت HDF بوسیله نرم افزار های تجاری و غیر تجاری بسیاری مانند Java، MATLAB/Scilab، IDL، Python و R پشتیبانی می شود. از آنجائیکه محصولات تصاویر ماهواره ای سنجنده MODIS در این فرمت ارائه می شود نرم افزار های سنجش از دوری این فرمت را پشتیبانی می کنند اما می توان اطلاعات کامل تر از این داده ها را با استفاده از نرم افزار رایگان HDF Explorer که در سال 2000 با پرتاب ماهواره های Aqua/Terra ارائه شد استخراج کرد. در این قسمت از لینک ذیل، می توانید نرم افزار مربوط به (HDF Explorer (Vesrsion 1.1 را دانلود نمایید. نرم افزار مورد نظر بار ها توسط اعضاء آکادمی علوم مکانی تست شده است. در صورت عدم اجرای آن مشکل را در سیستم عامل خود جستجو فرمایید.

چهارشنبه, 14 فروردین 1392 01:33

ILWIS 3.08.02

نوشته شده توسط


ilwis logo pngنرم افزار الویس توسط موسسه ITC هلند ارائه گردید که امرزوه با ملحق شدن آن به سری نرم افزار های متن باز (Open Source) با همکاری 52°North در حال توسعه می باشد. نرم افزار الویس ویژگی های زیادی دارد که از این میان امکان ارزیابی چند معیاره مکانی (SMCE: Spatial Multi Criteria Evaluation) برای نشان دادن اهیمت این نرم افزار کافی است. در سایت 52°North امکان دسترسی به سایر نسخه های این نرم افزار میسر می باشد که این نسخه در حال حاضر آخرین نسخه ارائه داده شده می باشد. در این قسمت از لینک ذیل، می توانید نرم افزار مربوط به ILWIS 3.08.02 را دانلود نمایید. نرم افزار مورد نظر بار ها توسط اعضاء آکادمی علوم مکانی تست شده است. در صورت عدم اجرای آن مشکل را در سیستم عامل خود جستجو فرمایید.

دوشنبه, 19 فروردین 1392 12:49

ILWIS 3.3

نوشته شده توسط

 

ilwis logo pngنرم افزار الویس توسط موسسه ITC هلند ارائه گردید که امرزوه با ملحق شدن آن به سری نرم افزار های متن باز (Open Source) با همکاری 52°North در حال توسعه می باشد. نرم افزار الویس ویژگی های زیادی دارد که از این میان امکان ارزیابی چند معیاره مکانی (SMCE: Spatial Multi Criteria Evaluation) برای نشان دادن اهیمت این نرم افزار کافی است. در سایت 52°North امکان دسترسی به سایر نسخه های این نرم افزار میسر می باشد. دلیل ارائه نسخه قدیمی این نرم افزار (ILWIS 3.3) این است که در برخی موارد برخی از دستورات این نرم افزار به دلایل زیادی در نسخه های بالاتر پیغام خطا می دهد. این سنخه با داشتن شماره سریال از مجموعه نسخه هایی می باشد که با پرداخت هزینه قابل دسترسی بوده است لذا احتمال داشتن باگ های نرم افزاری آن بسیار پایین می باشد. در این قسمت از لینک ذیل، می توانید نرم افزار مربوط به ILWIS 3.3 را دانلود نمایید. نرم افزار مورد نظر بار ها توسط اعضاء آکادمی علوم مکانی تست شده است. در صورت عدم اجرای آن مشکل را در سیستم عامل خود جستجو فرمایید.

 

چهارشنبه, 14 فروردین 1392 01:21

Image Composite Editor (ICE) 1.4.4 -32 Bit

نوشته شده توسط

ICEنرم افزار ICE از سری نرم افزار های پانوراما (Panorama) است که البته در یکی از تجربیات کاری گروه آکادمی علوم مکانی در تهیه فتوموزاییک عکس های هوایی مورد استفاده قرار گرفت که در عین سادگی بسیار کارآمد هست. این نرم افزار به طور اتوماتیک اقدام به شناسایی پیکسل های مشابه دو تصویر مجاور می نماید و با سرعت باور نکردنی موزاییک کردن عکس های هوایی را میسر می سازد. در این بخش این قسمت از لینک ذیل، می توانید نرم افزار مربوط به Image Composite Editor (ICE) 1.4.4 -64 Bit  را دانلود نمایید. نرم افزار مورد نظر بار ها توسط اعضاء آکادمی علوم مکانی تست شده است. در صورت عدم اجرای آن مشکل را در سیستم عامل خود جستجو فرمایید.

چهارشنبه, 14 فروردین 1392 01:29

Image Composite Editor (ICE) 1.4.4 -64 Bit

نوشته شده توسط

ICEنرم افزار ICE از سری نرم افزار های پانوراما (Panorama) است که البته در یکی از تجربیات کاری گروه آکادمی علوم مکانی در تهیه فتوموزاییک عکس های هوایی مورد استفاده قرار گرفت که در عین سادگی بسیار کارآمد هست. این نرم افزار به طور اتوماتیک اقدام به شناسایی پیکسل های مشابه دو تصویر مجاور می نماید و با سرعت باور نکردنی موزاییک کردن عکس های هوایی را میسر می سازد. در این بخش این قسمت از لینک ذیل، می توانید نرم افزار مربوط به Image Composite Editor (ICE) 1.4.4 -64 Bit  را دانلود نمایید. نرم افزار مورد نظر بار ها توسط اعضاء آکادمی علوم مکانی تست شده است. در صورت عدم اجرای آن مشکل را در سیستم عامل خود جستجو فرمایید.

چهارشنبه, 14 فروردین 1392 01:36

MODIS Conversion Toolkit

نوشته شده توسط

در این قسمت از لینک ذیل، می توانید MODISConversion2نرم افزار مربوط به MODIS Conversion Toolkit را دانلود نمایید. نرم افزار مورد نظر بار ها توسط اعضاء آکادمی علوم مکانی تست شده است. در صورت عدم اجرای آن مشکل را در سیستم عامل خود جستجو فرمایید.

چهارشنبه, 14 فروردین 1392 02:09

Quantum GIS (QGIS) for Android

نوشته شده توسط

در این قسمت از لینک ذیل، می توانید qgis icon new androidنرم افزار مربوط به Quantum GIS (QGIS) for Android  را دانلود نمایید. نرم افزار مورد نظر بار ها توسط اعضاء آکادمی علوم مکانی تست شده است. در صورت عدم اجرای آن مشکل را در سیستم عامل خود جستجو فرمایید.

چهارشنبه, 14 فروردین 1392 02:31

Quantum GIS (QGIS) OS Geo1.8.0-1

نوشته شده توسط

در این قسمت از لینک ذیل، می توانید qgis icon new verylargeنرم افزار مربوط به Quantum GIS (QGIS) OS Geo1.8.0-1  را دانلود نمایید. نرم افزار مورد نظر بار ها توسط اعضاء آکادمی علوم مکانی تست شده است. در صورت عدم اجرای آن مشکل را در سیستم عامل خود جستجو فرمایید.

چهارشنبه, 14 فروردین 1392 02:37

SAGA - GIS 2.0.4

نوشته شده توسط

در این قسمت از لینک ذیل، می توانید sagagisنرم افزار مربوط به SAGA - GIS 2.0.4  را دانلود نمایید. نرم افزار مورد نظر بار ها توسط اعضاء آکادمی علوم مکانی تست شده است. در صورت عدم اجرای آن مشکل را در سیستم عامل خود جستجو فرمایید.

دوشنبه, 26 فروردین 1392 21:55

XTools Pro 9 - Extension for ArcGIS 10.1

نوشته شده توسط

در این قسمت از لینک ذیل، می توانید XToolsProالحاقی XTools Pro 9  را دانلود نمایید. الحاقی مورد نظر در ArcGIS 10.1 قابل بهره برداری می باشدکه با وجود بیش از 60 ابزار امکان تجزیه تحلیل مکانی لایه های برداری (Vector)، امکان تبدیل لایه های برداری به بکدیگر و مدیریت بانک های اطلاعاتی و جداول را برای کاربران ArcGIS فراهم می کند. الحاقی مورد نظر بار ها توسط اعضاء آکادمی علوم مکانی تست شده است. در صورت عدم اجرای آن مشکل را در سیستم عامل خود جستجو فرمایید.

چهارشنبه, 14 فروردین 1392 02:44

XTools Pro 9 - Extension for ArcGIS 9.3 and ArcGIS 10

نوشته شده توسط

در این قسمت از لینک ذیل، می توانید XToolsProالحاقی XTools Pro 9  را دانلود نمایید. الحاقی مورد نظر در ArcGIS 9.3 و ArcGIS 10 قابل بهره برداری می باشد که با وجود بیش از 60 ابزار امکان تجزیه تحلیل مکانی لایه های برداری (Vector)، امکان تبدیل لایه های برداری به بکدیگر و مدیریت بانک های اطلاعاتی و جداول را برای کاربران ArcGIS فراهم می کند. الحاقی مورد نظر بار ها توسط اعضاء آکادمی علوم مکانی تست شده است. در صورت عدم اجرای آن مشکل را در سیستم عامل خود جستجو فرمایید.

ورود به سایت