Notice: Constant _JEXEC already defined in /home/spatiala/domains/spatialacademy.com/public_html/templates/rt_enigma_j15/index.php on line 2
Flood Hazard
دوشنبه, 29 مهر 1398
Flood Hazard
Flood Hazard

Flood Hazard

اهمیت مطالعال سیلاب بر کسی پوشیده نیست. مطالعاتی همچون شناسایی علل وقوع سیلاب،‌ پیش بینی رفتار سیلاب در زمان وقع سیل،‌و تحلیل هیدرولیکی رودخانه از جمله عناوینی است که در این حیطه بدان پرداخته می شود. مدل های متعددی جهت تحلیل سیلاب و علل وقوع سیل و پیش بینی آن وجود دارد که هر کدام دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود هستند. پاشنه آشیل تمام این مطالعات داشتن داده های قابل استناد و در انتها واسنجی این مدل ها است. شبیه سازی وقایع طبیعی همچون سیل زمانی به بهترین حالت خود می رسد که عوامل موثر در آن را به طور جامع و کامل در نظر گرفته شود،‌ که مداخله و تاثیر همه این عوامل در پروژه ها با محدودیت های زمانی، مالی و تخصصی مواجه می شود. در ایران به دلیل محدودیت داده های قابل اعتماد رویکرد متفاوتی در انتخاب مدل ها و روند تحقیقات در مقوله سیل احساس می شود.

دوشنبه, 27 شهریور 1391 03:51

Flood hazard analysis using multitemporal SPOT-XS imagery

نوشته شده توسط

این تمرین را هم میتوان یک تمرین سنجش از دوری به حساب آورد هم خیر. در این تمرین به زبان ساده سعی شده یکی از کاربرد های سنجش از دور را در تحلیل سیلاب معرفی شود. در این تمرین شما با برخی از مفاهیم سنجش از دور آشنا می شوید. این درس در دو محیط نرم افزاری ILWIS‌ و ArcGIS تهیه شده است.

floodhazardzooonation

ورود به سایت