Notice: Constant _JEXEC already defined in /home/spatiala/domains/spatialacademy.com/public_html/templates/rt_enigma_j15/index.php on line 2
HEC-GeoHMS
دوشنبه, 29 مهر 1398
HEC-GeoHMS
HEC-GeoHMS

HEC-GeoHMS

HEC-GeoHMS یک الحاقی یا Extension‌ به منظور فراهم کردن اطلاعات برای مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS‌ است. در گذشته این الحاقی در برنامه ArcView نیز مورد استفاده قرار می گرفته است که در سالهای اخیر به دلیل افزایش مخاطبان ArcGIS با همان رویکرد ای امکان در محیط ArcGIS‌ نیز فراهم شده است. محققان و کارشناسان هیدرولوژی هنگام کار با مدل HEC-HMS‌ پارامتر های مربوط به ساختار فیزیکی مدل را در محیط های نرم افزاری GISی حساب می کردند و بطور دستی این اطلاعات وارد مدل HEC-HMS می کردند. با یادگیری این الحاقی تمام این اطلاعات به طور اتوماتیک محاسبه و قابل فراخوانی در محیط HEC-HGM خواهد بود

دوشنبه, 27 شهریور 1391 01:53

Hec-GeoHMS

نوشته شده توسط

قبل از پرداختن به یادگیری این درس حتما ویدئو و مجموعه مباحث مربوط به ArcHydro مطالعه گردد. چرا که در واقع این درس در ادامه مباحث مربوط به ArcHydro قابل درک است. hecgeohms

 

ورود به سایت