Notice: Constant _JEXEC already defined in /home/spatiala/domains/spatialacademy.com/public_html/templates/rt_enigma_j15/index.php on line 2
Google Earth
دوشنبه, 29 مهر 1398
Google Earth
Google Earth

Google Earth

با توجه به قدمت پایین گوگل ارث امروز شاهد کابرد روز افزون آن در دانش های وابسته به علوم مکانی هستیم. در این بخش سعی می شود علاوه بر اینکه دلایل استفاده از گوگل ارث توضیح داده شود،‌ ضرورت استفاده از آن نیز تبیین گردد. از این رو با ذکر مثال های مختلف که نتیجه کار و تحقیقات افراد گروه آکادمی علوم مکانی و همچنین نمونه های موفقی که توسط ارگانها و سازمانهای بین المللی توسعه پیدا کرده اند این مهم صورت پذیرد.

در سال گذشته وورک شاپ های متعددی توسط اعضاء این گروه در دانشگاه ها و ارگان های دولتی و غیر دولتی برگزار گردید،‌ که در زمان محدودی که وجود داشت برخی از کاربرد های شگفت انگیز گول ارث معرفی گردید.

زیرمجموعه ها

هشدار های محیطی

هشدار های محیطی (0)

در این بخش سعی شده است با امکاناتی که دانش GIS/RS در اختیارمان قرار می دهد در قالب Google Earth مسائلی که در پیرامون مان در حال شکل گیری و رخ دادن هست توضیح داده شود. گوگل ارث بهترین بستر برای انتشار و به اشتراک گذاری چنین مقوله هایی است.

مشاهده مطلب...
Learning

Learning (1)

در این ویدئوها سعی شده به کمک Google Earth اصول و مبانی و کاربردهای مربوط به GIS/RS شرح داده شود بطوریکه کاربران بتوانند ضمن داشتن درک صحيحي از داده هاي مکاني به تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات خود بپردازند. در اين ویدئوها Google Earth بعنوان ابزاری کاربردی، عملیاتی و کارآمد در مدیریت اطلاعات مکانی جهت نمایش، انتشار، اشتراک، پایش تغییرات و مدلسازی بکار گرفته خواهد شد و تجلی کننده مفهوم Core Planning در مباحث برنامه ریزی و مدیریت داده های مکانی خواهد بود.

مشاهده مطلب...

در این دو ویدئو سعی شده نحوه وارد کردن فایل های excel را به محیط های ArcGIS و  Google earth و طریقه آماده سازی فایل های مورد نظر آموزش داده شود.

ورود به سایت