Notice: Constant _JEXEC already defined in /home/spatiala/domains/spatialacademy.com/public_html/templates/rt_enigma_j15/index.php on line 2
Planning
دوشنبه, 29 مهر 1398
Planning
Planning

Planning

در بخش شهرسازی و علوم مکانی به دنبال آن هستیم تا شما دوستان را با کاربرد GIS و RS در مباحث برنامه ریزی شهری و منطقه ای ، طراحی شهری و مدیریت شهری آشنا کنیم. استفاده از GIS و RS به عنوان ابزاری قوی برای شناخت، تحلیل، ارایه راهکار ، ارزیابی، تصمیم سازی و ارزشیابی طرح در پروژه های شهری و منطقه ای استفاده می شود. با توجه به این قابلیت ها بر آن هستیم تا در همین راستا، به ارتقای کیفیت طرح های شهری و منطقه ای و گسترش استفاده از ابزارها و نرم افزارهای روز دنیا کمک کنیم. با امید اینکه شما دوستان از این مباحث استفاده لازم را ببرید، از همه کسانی که سهمی در تهیه این سلسله مباحث دارند، تشکر می کنیم.

یکشنبه, 02 مهر 1391 00:50

Basic Concepts

نوشته شده توسط

یکی از معضلات کارشناسان مسایل شهری عدم آشنایی آن ها با مفاهیم ابتدایی GIS و RS است. این عدم آشنایی باعث می شود، تا آن ها از این دو ابزار قوی بهره کافی را نبرند. آشنایی با این مفاهیم کمک خواهد کرد تا علاوه بر دید روشن تر نسبت به مسایل مکان گرا، بتوانند با گروه های متخصص در این زمینه همکاری کرده و یا خود به استفاده از این دو ابزار قدرتمند بپردازند.

ورود به سایت